Taules

Selecció de taules d’oficina per a despatxos de direcció, taules operatives, taules de reunions, taules per a aules d’estudi i taules per a cafeteries i menjadors. Possibilitat d’electrificació amb la instal·lació del cablejat, endolls i connexions.