Cabines acústiques

Cabines acústiques

Les cabines acústiques insonoritzades per a oficines són una nova tendència. Les oficines tendeixen als espais oberts i col·laboratius. Les cabines són una solució ideal per crear espais de treball amb concentració, de privacitat per fer trucades o de reunió aïllats de l’entorn obert.

Cabina insonoritzada
Cabina insonoritzada per a reunions
Element acústic per preservar la intimitat en les trucades.
Cabines acústiques modulars
Cubicles modulars insonoritzats per a oficines obertes