Tornem amb un altre sorteig, aquest cop per celebrar el Nadal! 🎄 Participa i pots guanyar una cadira Se: On spot, valorada en 450€! 👍
Per participar has de:
👉 Seguir @maieroffice_
👉 Fer ❤️ a aquesta foto.
👉 Mencionar a 2 persones als comentaris a qui creus que també els agradaria participar en el sorteig.
🕛 El sorteig es tancarà el dia 5 de gener a les 23:59h.
Moltes gràcies per la teva participació i molta sort! 🤞
Participa a INSTAGRAM
Participa a FACEBOOK

Bases del sorteig d’una cadira Se: on Spot

Primer. Objecte i àmbit

Maieroffice SL organitza el sorteig d’una cadira Se: on Spot a través de les seves xarxes socials (Instagram i Facebook).

Hi haurà 1 únic guanyador.

En el sorteig podran participar tots els usuaris majors de divuit anys.

Segon. Requisits de participació

Per tal de poder participar al sorteig els usuaris han de:

  1. Ser majors de divuit anys.
  2. Ser seguidors del perfil de Maieroffice a la xarxa social a la qual participen (Instagram i/o Facebook).
  3. Fer m’agrada a la publicació que anuncia el sorteig.
  4. Fer un mínim d’un comentari a la publicació del sorteig mencionant a 2 persones.

Tercer. Calendari de participació al sorteig

El període per a participar al sorteig comença el 22 de desembre de 2020 en el moment en què es realitzen les publicacions i acaba el 5 de gener de 2020 a les 23:59h.

Quart. Condicions generals

Maieroffice SL es reserva el dret d’excloure qualsevol usuari que no compleixi les condicions de participació o que estigui fent un mal ús o abús del sorteig.

Maieroffice SL es reserva el dret d’invalidar, expulsar, eliminar o no tenir en compte els perfils que consideri sospitosos de qualsevol intent de participació fraudulenta, inclòs, de manera enunciativa i no limitativa, creació de perfils falsos o usurpació d’identitat. Així mateix, Maieroffice SL es reserva el dret d’emprendre qualsevol acció legal que pugui correspondre.

Cinquè. Premi, sorteig, procediment d’acceptació i lliurament

Premi

Hi haurà 1 guanyador del sorteig. El premi és una cadira Se: on Spot.

Sorteig

El sorteig es realitzarà entre tots els participants que compleixin els requisits detallats a l’apartat segon. Es realitzarà de forma aleatòria mitjançant una aplicació.

Hi haurà 1 guanyadors i 5 suplents. El mateix dia de la realització del sorteig, Maieroffice SL comunicarà el premi al guanyador mitjançant un missatge privat a Instagram o Facebook o per correu electrònic.

Procediment d’acceptació

Els guanyadors hauran de posar-se en contacte amb l’organització del concurs en el termini de 72 hores des que hagin rebut la comunicació conforme han estat guanyadors. Hauran d’enviar un correu electrònic a Maieroffice en el qual confirmaran la seva voluntat d’acceptar el premi, facilitaran el seu nom i cognoms, el DNI i un telèfon de contacte.

En cas que algun dels guanyadors: no respongui en el termini indicat per acceptar el premi, no compleixi totes o algunes de les normes d’aquestes bases, o no vulgui o no pugui gaudir del premi, el guanyador quedarà descartat i es podrà donar a la persona que hagi quedat seleccionada a continuació com a suplent.

Lliurament del premi

Un cop els guanyador hagi acceptat el premi, el seu nom serà publicat a les xarxes socials de Maieroffice SL.

Realitzada aquesta publicació, Maieroffice SL farà arribar el premi al guanyador.

Setè. Protecció de dades personals

Aquesta acció està adreçada a persones majors de divuit anys. Els participants garanteixen i responen de la veracitat, exactitud, vigència i autenticitat de la seva informació personal i autoritzen que les dades personals recollides durant el sorteig siguin tractades per Maieroffice SL.

D’acord amb el Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, Maieroffice SLtractarà les dades facilitades per contactar amb la persona guanyadora, i per donar-ne la difusió a través de la Intradiba, webs corporatives o els comptes de les xarxes socials. Les dades dels guanyadors s’incorporaran a l’arxiu històric de Maieroffice SL per a la seva conservació indefinida.

Vuitè. Altres normes

La participació en aquest sorteig implica l’acceptació de les bases i del criteri interpretatiu de Maieroffice SL en la resolució de qualsevol qüestió derivada del sorteig. Si no s’accepten aquestes bases, el participant en serà exclòs i Maieroffice SL quedarà alliberat del compliment de qualsevol obligació contreta respecte al participant.