Cadires

Treballar còmode depèn, sobretot, de la cadira on seiem. L’elecció de la més adequada és clau. Disposem d’una àmplia gamma de cadires operatives, de confident o de reunions i per a cafeteries-menjadors.

Cadires
operatives

Veure-ho

Cadires
de reunió

Veure-ho

Cadires
cafeteria-menjador

Veure-ho