Taules de reunions

reverse

Reverse Conference

Taules de conferències elegants

four-point-eight

Four Point Eight

Taula de reunions amb connectivitat "plug 'n play"

reunion-framefour

FrameFour

Taules de reunió per a potenciar la col·laboració

mastermind-four

Mastermind fold

Taula de reunió, de seminari i de conferència

mediascape

Media:scape

Taules de reunions tecnològica

power

Power

Confort i tecnologia