Taules operatives

frame-four

FrameFour

Taula operativa per als treballadors

plataforma

Plataforma Ottima Tayes

Taula operativa per a espai moderns

ology

Ology

Taula operativa funcional

vital plus

Vital Plus

Taula d'oficina tecnològica

prisma

Prisma

Taula d'oficina elegant i minimalista

longo

Longo

Taula operativa d'oficina

mobility

Mobility

Taula operativa elevable