Projectes d'interiorisme
Aules i formació

A Maieroffice realitzem projectes d’interiorisme per a escoles, universitats, centres de formació i empreses. Dissenyem espais de treball multifuncionals, horitzontals, integrats, adaptables i flexibles.

Repensem les aules per fer-les més eficients i funcionals

La implementació de noves metodologies, competències i habilitats a l’aula ha fet que les instal·lacions educatives tradicionals necessitin una adaptació per donar cabuda al desenvolupament efectiu de tota aquesta nova era de l’aprenentatge.

És important dissenyar espais que ofereixin als estudiants i professors solucions d’aprenentatge, que ajudin a connectar, inspirar i, en definitiva, aconseguir un coneixement més profund i durador.

L´aula del futur es presenta com un entorn configurable, dinàmic, flexible, connectat capaç d´adaptar-se a cada metodologia o objectiu pedagògic. A més, l’aula es desborda, tot abastant tots els espais del centre educatiu i convertint-los en llocs d’aprenentatge

Aules versàtils i multidisciplinars

Les aules ja no són espais inamovibles. Les noves aules són espais de treball flexibles que s’organitzen  atenent al desenvolupament d´habilitats en els alumnes, més enllà de l’adquisició de continguts.

L’organització de l’aula fa de l’alumne el centre de tot el procés d’ensenyament i aprenentatge fomentant diferents competències entre alumnes i professors: investigació, interacció, intercanvi, desenvolupament, creació i presentació.

INTERACTUAR

L'ús de dispositius com monitors interactius
permeten millorar la participació i intearctivitat
del grup amb diferents configuracions.

CREAR

Zona dedicada a la creació. Càmeres digitals, micròfons,
software d'edició de vídeo... Eines per fer treball en grup
basat en projectes.

DESENVOLUPAR

Zona pensada per a l'aprenentatge informal i la
reflexió. Amb mobiliari, racons d'estudi, dispositius
portàtils com auriculars, etc.
Ambient més relaxat.

INVESTIGAR

L'àrea d'investigació està dissenyada per animar als
estudiants a fer descobriments i a ser participants actius
enlloc d'oients passius.

INTERCANVIAR/EXPLORAR

Zona pensada per facilitar
la col·laboració entre alumnes.

PRESENTAR

Àrea orientada a compartir els resultats dels grups de
treball. La reconfigurabilitat del mobiliari
afavoreix presentacions interactives
i l'escola activa.

Una nova manera d'entendre les aules

L’educació ha d’atendre les necessitats reals tant de la societat i de les empreses com dels alumnes i convertir el procés d’aprenentatge en un repte motivador i no pas en una obligació. La innovació en processos, la recerca i la fidelització del talent i la tecnologia han provocat un qüestionament dels mètodes pedagògics tradicionals, i, alhora, un replantejament dels espais educatius.

Els espais monofuncionals, segregats, invariables i rígids han de donar pas a entorns multifuncionals, horitzontals, integrats, adaptables i flexibles. Així, l’espai educatiu es veu obligat a desbordar l’aula tradicional, escampant-se en una multitud d’espais diversos, formant així un ric “paisatge d’aprenentatge” en què el mobiliari es converteix en una peça clau d’aquesta transformació.

Aquest passa per entorns flexibles que permetin agrupacions múltiples, diferents usos i l’aplicació de metodologies variades. Avancem cap a la fi del concepte ‘aula’ com un compartiment estanc. La classe d’Informàtica, de Música, de Plàstica o el Saló d’Actes que es fa servir una vegada al trimestre per a la funció de teatre, perdran el sentit d’un únic ús per integrar-se com un tot a l’espai educatiu, on s’inclouen , a més, els passadissos i altres zones comunes que deixen de ser llocs de pas per esdevenir espais on treballar en grup, on llegir, compartir o descansar.

Per això s’ha presentat com a indispensable una reflexió i un debat sobre l’arquitectura educativa a l’hora de pensar en els reptes i els canvis educatius que ens planteja el present de les aules. Més que una moda, és una necessitat.

El mobiliari com a palanca de canvi en l'educació

En la configuració d’aquests espais nous el mobiliari és l’eina, juntament amb la tecnologia, que facilita la transformació de l’educació.

Perquè els nous espais daprenentatge puguin complir el seu objectiu, el mobiliari ha de ser àgil, eficient, flexible i connectat. Entre les tendències més destacables hi ha, per una banda, l’ergonomia i la comoditat del mobiliari que ha esdevingut

una variable indispensable per assegurar que es puguin concentrar i desenvolupar les seves competències.

Una altra tendència que s’imposa, fins i tot en ensenyaments superiors, és el mobiliari versàtil amb facilitat de desplaçament i adaptabilitat, de manera que si es proposen dinàmiques de treball individual o en grup, se li faciliti el moviment i la configuració de l’espai.

Galeria de projectes d'aules i formació

Mobiliari i solucions per a aules i formació

A Maieroffice fa anys que treballem amb diferents clients dins l’àmbit de la formació i educació, com universitats, escoles i centres de formació. Hem seleccionat les millors solucions per donar resposta a tota mena de necessitats per a projectes de l’àmbit educatiu: aules, sales de conferències, zones comunes, recepcions…

A Maieroffice realitzem projectes d’interiorisme per a escoles, universitats, centres de formació i empreses. Dissenyem espais de treball multifuncionals, horitzontals, integrats, adaptables i flexibles.

Altres productes per a aules i formació