maieroffice-documentacio-digital
Solucions empresarials

Del paper a la pantalla

La gestió documental és molt important en tots els llocs de treball, ja que s’administra documents de tot tipus en una organització, i  tenir els documents ben gestionats redueix el temps i l’esforç quan es volen recuperar. Aquesta activitat es duu a terme des de fa molts anys, ja que des del principi de l’escriptura […]